Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Taxor och avgifter för miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll

Invånarna i kommunen har rätt till en bra och hälsosam miljö. Verksamheter och bostäder ska vara säkra för miljön och för invånarnas hälsa, maten ska vara säker att äta och du som konsument ska inte bli lurad.

Riksdagen har beslutat att i stort sett all myndighetsutövning inom miljöbalkens- och livsmedelsområdet ska betalas av verksamheterna eller den som vill anlägga något som kräver tillstånd eller anmälan. Miljö- och byggnadsnämnden är därför skyldiga att ta ut en avgift för den som

  • Söker tillstånd till något eller anmäler en verksamhet som anges i miljöbalken och angränsade regler
  • När vi gör tillsyn på sådan verksamhet
  • Registrerar livsmedelverksamhet
  • Vill ha exportintyg för livsmedel
  • När vi gör kontroll på livsmedelsanläggningar

Detta får alltså inte bekostas av skatten, utan av den taxa som Kommunfullmäktige har beslutat om. Förutom själva tillsynsbesöket ska avgiften också täcka kostnaderna för förberedelser, resor, efterföljande skrivarbete, telefonsamtal med mera som är kopplade till ärendet.

Vi i Lerums kommun tar alltid ut avgiften i efterhand; efter taget beslut eller efter utförd tillsyn.

Det lönar sig att:

  • lämna in kompletta handlingar - då går handläggningen fortare
  • ha god ordning och bedriva sin verksamhet enligt lagar och förordningar - då blir kostnaden lägre

Hur ofta vi gör tillsyn beror också på hur stora risker som finns i verksamheten. Med god ordning och insikt i lagar och förordningar blir våra tillsynsbesök färre vilket innebär för er del att ni slipper betala för uppföljande besök. På följande sidor gällande taxor finns information om vilka avgifter som gäller för respektive områden.