Bygga

Här kan du läsa om regler för bygglov, vad det kostar och hur det går till. Du får också tips om vad som gäller för bland annat kulturhistoriska byggnader, strandskydd och friggebodar.

Via nätet kan du söka bygglov och göra anmälan. Mittbygge.se är e-tjänst som hjälper och stödjer dig genom hela byggprocessen.
Klicka här för att läsa mer om att söka bygglov på nätet >>

Tänker du installera en braskamin, kassett eller utföra annan väsentlig ändring så glöm inte att göra en anmälan till kommunen. I vissa fall kan det behövas bygglov, exempelvis om skorsten/rökkanal dras utanpå en fasad. Klicka här för att läsa mer om anmälan för installation av braskamin/kassett

Ändring av plan- och bygglagen

Tidigare har bygglov fått verkställas samma dag det beslutats. Från den 1 juli 2018 gäller istället fyra veckors fördröjning från det att beslutet kungjorts. För de flesta byggnationer har det ingen direkt praktisk betydelse då det också krävs startbesked före byggstart. Ändringen gäller inte heller exempelvis Attefallshus som enbart kräver bygganmälan och startbesked. Däremot påverkar det bygglov för mindre ombyggnationer – där startbesked kan ges samtidigt med bygglovsbeslut - som bygglovspliktiga altanbyggen.
Läs mer här >>

Prata med oss på Bygglovsenheten

Om du har frågor eller känner dig osäker är du välkommen att kontakta bygglovsenheten för rådgivning. Genom att träffa en förberedd handläggare får du svar på dina frågor och det stöd du behöver. Ett besök hos oss kan vara en bra start i din bygglovsprocess och en guidning till en komplett bygglovsansökan. Med en komplett bygglovsansökan får du beslut om bygglov snabbare. Vi finns i kommunhuset vid Bagges torg i Lerums centrum.

Kontakt för bokning, frågor och råd:

Du når oss via e-postadress: bygglovsenheten@lerum.se. Ange fastighetsbeteckning, kontaktuppgifter och vad frågan gäller. Om ärendet gäller besöksbokning, låt oss veta om det är någon speciell person du vill träffa. Företagare är välkomna att boka tid med någon i företagsgruppen.

Vi försöker svara på e-post inom 24 timmar.

Öppettider på bygglovsenheten:

Under veckorna 25-33, 18 juni - 17 augusti har bygglovsenheten uppehåll med öppethus och arkitektrådgivningen. Vecka 34, 20 augusti är öppet hus och arkitektrådgivningen igång igen. 

  •  "Öppet Hus" måndagar klockan 16-18 och onsdagar klockan 8-10. Här kan du få rådgivning och hjälp med olika typer av bygglovsfrågor.
  • Gratis arkitektrådgivning inför och under ditt projekt kan du få tisdagar klockan 10-12. Denna tid gäller enbart arkitektrådgivning, övriga frågor hänvisas till "Öppet Hus".

Om du har många eller komplicerade frågor rekommenderar vi att du kontaktar oss och bokar en tid för samtal.

För enklare, mer allmänna frågor kan du också ta kontakt med Lerums kundcenter KomIn. Om Samhällsvägledarna inte kan hjälpa dig direkt hjälper de dig vidare.

Kontaktuppgifter och öppettider hittar du här.

Klicka här för att komma till sidorna om bygglov >>

Orange knapp med texten sök bygglov på nätet via mittbygge.se.E-tjänster bygglov

Via portalen mittbygge.se hittar du enkelt och lätt det mesta som är värt att veta från idé och planering till bygget och boendet. Här bidrar bland andra Boverket och Lantmäteriet med kunskap från sina specialområden. Med hjälp av mittbygge.se är det enkelt att söka bygglov, rivningslov och marklov samt anmälningspliktiga åtgärder och anmälan för bygglovsbefriade åtgärder med mera – direkt via nätet. Du behöver en e-legitimation för att använda tjänsten.
Klicka här för mittbygge.se

Ordlista

På den här webbplatsen finns en speciell ordlista för fackuttryck som är vanligt förekommande när det gäller att söka bygglov. Den kan vara bra att ha till hands när du läser vidare.
Klicka här för att komma till ordlistan >> (sidan öppnas i nytt fönster)

Startbesked först

Innan du får påbörja din åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan måste ett startbesked ha beviljats.

Klicka här för att komma till sidan om startbesked >>

Byggsanktionsavgifter

Om du utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan utan lov eller startbesked tas en byggsanktionsavgift ut. Byggnaden får heller inte tas i anspråk innan slutbesked finns.
Klicka här för att läsa mer om byggsanktionsavgifter

Miljöanpassad nybyggnation ger lägre avgifter och/eller premier

I Lerums kommun ger nybyggnation med lågt energibehov lägre avgifter för bygglov och startbesked. Klicka här för mer information