Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Bygga

Här kan du läsa om regler för bygglov, vad det kostar och hur det går till. Du får också tips om vad som gäller för bland annat kulturhistoriska byggnader, strandskydd och friggebodar.

Ny e-tjänst för bygglov från 1 maj 2021: Lerum Minut Bygg

Från 1 maj 2021 får vi nya e-tjänster för byggärenden och MittBygge-portalen stängs. Du som har pågående ärende eller startar ett nytt, kommer enkelt kunna följa ärendet i den nya e-tjänsten som är integrerad med vårt ärendesystem.

Klicka här för att läsa mer om Lerum Minut Bygg.

OBS! Fram till 30/4 använder du som tidigare e-tjänsten MittBygge. Du behöver en e-legitimation för att använda tjänsten. Klicka här för att komma till www.mittbygge.se

Ändring av plan- och bygglagen

Nya regler för Attefallshus från den 1 augusti 2020. 
Den tillåtna byggnadsarean för komplementbyggnader utökas från 25,0 kvm till 30,0 kvm. Det finns två varianter av komplementbyggnad som du får bygga. Komplementbyggnad och komplementbostadshus. För att få uppföra ett attefallshus behöver du lämna in en anmälan och få ett startbesked innan du börjar. Ligger din fastighet i ett område som anses vara särskilt värdefull kan det krävas bygglov.
Läs mer om bygglovsbefriade Attefallsåtgärder här

Kontakt för bokning, frågor och råd

Om du har frågor eller känner dig osäker är du välkommen att kontakta bygglovsenheten för rådgivning. Genom att träffa en förberedd handläggare får du svar på dina frågor och det stöd du behöver. Ett besök hos oss kan vara en bra start i din bygglovsprocess och en guidning till en komplett bygglovsansökan. Med en komplett bygglovsansökan får du beslut om bygglov snabbare. Vi finns i kommunhuset vid Bagges torg i Lerums centrum.

Du når oss via e-postadress: bygglovsenheten@lerum.se.

Ange i e-postmeddelandet:

  • fastighetsbeteckning,
  • kontaktuppgifter och
  • vad frågan gäller.

Om ärendet gäller besöksbokning, låt oss veta om det är någon speciell person du vill träffa. Företagare är välkomna att boka tid med någon i företagsgruppen.

Öppettider på bygglovsenheten

Fråga oss gärna om det du vill göra behöver bygglov eller anmälan. Istället för besökstid ger vi råd och tips via e-post och telefon inför ditt byggprojekt. Beskriv enkelt vad du vill göra, ange fastighetsbeteckning och exempelvis längd, höjd och läge på tomten.

Våra öppettider för rådgivning över telefon är:

  • Helgfri måndag klockan 16-18
  • Helgfri onsdag klockan 8-10
  • Helgfri tisdag arkitektrådgivning klockan 10-12.

Våra energirådgivare finns också tillgängliga på våra rådgivningstider måndagar och onsdagar.

Vill du hellre skicka e-post till oss går det också bra. Ange fastighetsbeteckning, vad frågan gäller och kontaktuppgifter.

Vid hög belastning av telefonerna hänvisar vi i första hand till e-postfrågor.
Klicka här för att komma till sidorna om bygglov

Ordlista

På den här webbplatsen finns en speciell ordlista för fackuttryck som är vanligt förekommande när det gäller att söka bygglov. Den kan vara bra att ha till hands när du läser vidare.
Klicka här för att komma till ordlistan (sidan öppnas i nytt fönster)

Startbesked först

Innan du får påbörja din åtgärd som kräver:

  • bygglov,
  • rivningslov,
  • marklov eller
  • anmälan

Behöver du ha ett utfärdat startbesked från bygglovsenheten.

Klicka här för att komma till sidan om startbesked

Byggsanktionsavgifter

Om du utför en åtgärd som kräver:

bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan utan lov eller startbesked tas en byggsanktionsavgift ut. Byggnaden får heller inte tas i anspråk innan slutbesked finns.

Klicka här för att läsa mer om byggsanktionsavgifter på Boverkets webbplats

Miljöanpassad nybyggnation ger lägre avgifter och/eller premier

I Lerums kommun ger nybyggnation med lågt energibehov lägre avgifter för bygglov och startbesked. Klicka här för sidan om miljörabatter och premier. 

På Boverkets webbplats kan du läsa mer om bygglovsprocessen. Klicka här för att komma till Boverkets webbplats.