Bygga

Här kan du läsa om regler för bygglov, vad det kostar och hur det går till. Du får också tips om vad som gäller för bland annat kulturhistoriska byggnader, strandskydd och friggebodar.

Via nätet kan du söka bygglov och göra anmälan. Mittbygge.se är en internetportal och tjänst som hjälper och stödjer dig genom hela byggprocessen.
Klicka här för att läsa mer om att söka bygglov på nätet >>

Tänker du installera en braskamin, kassett eller utföra annan väsentlig ändring så glöm inte att göra en anmälan till kommunen. I vissa fall kan det behövas bygglov. Det gäller främst om skorsten/rökkanal dras utanpå en fasad. Klicka här för att läsa mer om anmälan för installation av braskamin/kassett

Besök bygglovsenheten

Om du har frågor eller känner dig osäker är du välkommen att kontakta bygglovsenheten för rådgivning. Genom att träffa en förberedd handläggare får du svar på dina frågor och det stöd du behöver. Ett besök hos oss kan vara en bra start i din bygglovsprocess och en guidning till en komplett bygglovsansökan. Med en komplett bygglovsansökan får du beslut om bygglov snabbare.

Kontakt för bokning, frågor och råd:

E-postadress: bygglovsenheten@lerum.se. Kom ihåg att skriva fastighetsbeteckning, kontaktuppgifter och beskrivning av vad frågan gäller (vi försöker svara inom 24 timmar).

Öppettider på bygglovsenheten:

Under jul-och nyårshelgen har bygglovsenheten öppet hus som vanligt men med begränsad bemanning.

För enklare frågor måndagar 16-18 och onsdagar 8-10. 
Gratis arkitektrådgivning, inför och under ditt projekt, tisdagar 10-12.
Vi finns i kommunhuset vid Bagges torg i Lerums centrum. 

Klicka här för att komma till sidorna om bygglov >>

Orange knapp med texten sök bygglov på nätet via mittbygge.se.E-tjänster bygglov

Via portalen mittbygge.se hittar du, enkelt och lätt det mesta som är värt att veta från idé och planering till bygget och boendet. Här bidrar bland andra Boverket och Lantmäteriet med kunskap från sina specialområden. Med hjälp av mittbygge.se är det enkelt att söka bygglov, rivningslov, marklov, anmälningspliktiga åtgärder samt anmälan för bygglovsbefriade åtgärder med mera – direkt via nätet. Du behöver en
e-legitimation för att använda tjänsten.
Klicka här för mittbygge.se

Ordlista

På den här webbplatsen finns en speciell ordlista för fackuttryck som är vanligt förekommande när det gäller att söka bygglov. Den kan vara bra att ha till hands när du läser vidare.
Klicka här för att komma till ordlistan >> (sidan öppnas i nytt fönster)

Startbesked först

Innan du får påbörja din åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan måste ett startbesked ha beviljats.

Klicka här för att komma till sidan om startbesked >>

Byggsanktionsavgifter

Om du utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan utan lov eller startbesked tas en byggsanktionsavgift ut. Byggnaden får heller inte tas i anspråk innan slutbesked finns.
Klicka här för mer information

Miljöanpassad nybyggnation ger lägre avgifter och/eller premier

Kommunen ställer bättre krav på lägre energianvändning än lagkravet. Dessutom stimuleras miljöanpassad byggnation via miljörabatter och premier. Klicka här för mer information