Bygga

Här kan du läsa om regler för bygglov, vad det kostar och hur det går till. Du får också tips om vad som gäller för bland annat kulturhistoriska byggnader, strandskydd och friggebodar.

E-tjänster bygglov

Via portalen mittbygge.se hittar du enkelt och lätt det mesta som är värt att veta från idé och planering av tillbygget och boendet. Här bidrar bland andra Boverket och Lantmäteriet med kunskap från sina specialområden. Med hjälp av mittbygge.se är det enkelt att söka förhandsbesked, bygglov, rivningslov och marklov samt anmälningspliktiga åtgärder och anmälan för bygglovsbefriade åtgärder med mera.

Du behöver en e-legitimation för att använda tjänsten. Klicka här för att komma till www.mittbygge.se

Vill du veta mer om hur e-tjänsten Mittbygge fungerar. Se då den här korta informationsfilmen.

Tänker du installera en braskamin, kassett eller utföra annan väsentlig ändring så glöm inte att göra en anmälan till kommunen. I vissa fall kan det behövas bygglov, exempelvis om skorsten/rökkanal dras utanpå en fasad. Klicka här för att läsa mer om anmälan för installation av braskamin/kassett

Ändring av plan- och bygglagen

Nya regler för Attefallshus från den 1 augusti 2020. 
Den tillåtna byggnadsarean för komplementbyggnader ska utökas från 25,0 kvm till 30,0 kvm. Det finns två varianter av komplementbyggnad som du bygga. Komplementbyggnad och komplementbostadshus. För att få uppföra ett attefallshus behöver du lämna in en anmälan och få ett startbesked innan du börjar. Ligger din fastighet i ett område som anses vara särskilt värdefull kan det krävas bygglov.

Läs mer om bygglovsbefriade Attefallsåtgärder här

Från och med 1 juli 2019 finns det nya undantag för krav på bygglov för altaner. 

Klicka här för att läsa mer om det nya undantaget.

Nya bestämmelser om handläggningstider och avgiftsreduktion för bygglov, förhandsbesked och anmälningsärenden från 1 januari 2019. Klicka här för att läsa mer om detta på Boverkets hemsida.

Kontakt för bokning, frågor och råd

Om du har frågor eller känner dig osäker är du välkommen att kontakta bygglovsenheten för rådgivning. Genom att träffa en förberedd handläggare får du svar på dina frågor och det stöd du behöver. Ett besök hos oss kan vara en bra start i din bygglovsprocess och en guidning till en komplett bygglovsansökan. Med en komplett bygglovsansökan får du beslut om bygglov snabbare. Vi finns i kommunhuset vid Bagges torg i Lerums centrum.

Du når oss via e-postadress: bygglovsenheten@lerum.se. Ange fastighetsbeteckning, kontaktuppgifter och vad frågan gäller. Om ärendet gäller besöksbokning, låt oss veta om det är någon speciell person du vill träffa. Företagare är välkomna att boka tid med någon i företagsgruppen.

Öppettider på bygglovsenheten

Bygglovs- och arkitektrådgivningens fasta rådgivningstider på måndagar, tisdagar och onsdagar gör sommaruppehåll mellan 15 juni och 16 augusti.

Under sommaren svarar vi på bygglovsfrågor via e-post och telefon.

Drop-in och arkitektrådgivningen gör uppehåll från och med måndagen den 16 mars. Fråga oss gärna, om det du vill göra behöver bygglov eller startbesked. Istället för besökstid ger vi råd och tips via e-post och telefon inför byggprojektet.

Beskriv enkelt vad du vill göra, ange fastighetsbeteckning och exempelvis längd, höjd och läge på tomten i ett e-postmeddelande till oss.

Helgfri måndag klockan 16-18 och onsdag 8-10 ger vi en tid framöver endast tips och råd via e-post och telefon.

E-post till bygglovsenheten bygglovsenheten@lerum.se

E-post till energirådgivningen energiradgivning@lerum.se

Telefon 0302-52 10 00

Vid hög belastning av telefonerna hänvisar vi i första hand till e-postfrågor.

  • Drop-in för enklare frågor, 15 minuter, måndagar klockan 16-18 och onsdagar klockan 8-10. Här kan du få rådgivning och hjälp med olika typer av bygglovsfrågor.
  • Gratis arkitektrådgivning inför och under ditt projekt kan du få tisdagar klockan 10-12. Denna tid gäller enbart arkitektrådgivning, övriga frågor hänvisas till Drop-in.

Bygglovsenheten sitter i kommunhuset vid Bagges Torg, ingång via Kundcenter KomIn.

Om du har många eller komplicerade frågor rekommenderar vi att du kontaktar oss och bokar en tid för ett längre möte.

För enklare, mer allmänna frågor kan du också ta kontakt med Lerums kundcenter KomIn. Om Samhällsvägledarna inte kan hjälpa dig direkt hjälper de dig vidare.

Kontaktuppgifter och öppettider hittar du genom att klicka här.

Klicka här för att komma till sidorna om bygglov

Ordlista

På den här webbplatsen finns en speciell ordlista för fackuttryck som är vanligt förekommande när det gäller att söka bygglov. Den kan vara bra att ha till hands när du läser vidare.

Klicka här för att komma till ordlistan (sidan öppnas i nytt fönster)

Startbesked först

Innan du får påbörja din åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan måste ett startbesked ha beviljats.

Klicka här för att komma till sidan om startbesked

Byggsanktionsavgifter

Om du utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan utan lov eller startbesked tas en byggsanktionsavgift ut. Byggnaden får heller inte tas i anspråk innan slutbesked finns.

Klicka här för att läsa mer om byggsanktionsavgifter på Boverkets webbplats

Miljöanpassad nybyggnation ger lägre avgifter och/eller premier

I Lerums kommun ger nybyggnation med lågt energibehov lägre avgifter för bygglov och startbesked. Klicka här för sidan om miljörabatter och premier. 

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om bygglovsprocessen. Klicka här för att komma till Boverket.