Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Anmälan om tillsyn enligt Plan- och bygglagen

Byggnadsnämnden är också en tillsynsmyndighet, som kontaktas när det finns misstanke om att plan- och bygglagen inte följs. Det kan gälla olovlig byggnation, bristande underhåll, enkelt avhjälpta hinder, ventilationskontroller, hissar och andra motordrivna anordningar.

Här kan du göra en anmälan om det är något du tycker att vi ska komma och undersöka. Om du vill lämna anmälan anonymt - fyll inte i ditt namn eller telefonnummer. Lämnar du inga kontaktuppgifter kan vi däremot inte återkoppla till dig hur det går i ärendet. Ibland kan vi behöva ställa kompletterande frågor och då är det bra om det finns kontaktuppgifter.
Är du osäker på hur du ska fylla i anmälan kan du istället e-posta till bygglovsenheten@lerum.se eller ringa kommunens växel 0302-52 10 00. 

I detta informationsblad kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679).

 

Är det ett pågående bygge?
Kan det vara fara för människors liv enligt Plan- och bygglagen?
Vill du ha återkoppling på din anmälan?
Får vi kontakta dig om vi behöver ytterligare information?
Vill du vara anonym?