Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Bygga vid kraftledning

Sverige har ett finmaskigt nätverk av små och stora kraftledningar. Allt för ofta händer det att byggnader placerats för nära en kraftledning.

Skateboardparker, jakttorn, för högt travade ensilagebalar, lagerlokaler och köpcentrum – listan är omfångsrik.

Risk för olyckor

En byggnad som finns för nära en luftledning med låg- eller högspänning innebär risk för olycksfall och skador på människor, byggnader eller på kraftledningen. Det finns regler som måste följas och Elsäkerhetsverket utövar tillsyn över att dessa följs.

Det bästa är naturligtvis att förebygga att olämpliga byggnationer görs. Med hjälp av bättre information till allmänheten och till aktörer i branschen hoppas Elsäkerhetsverket öka kunskapen om vilka regler som gäller med en uppdaterat broschyr ”Byggnader nära kraftledning”.
Broschyren kan laddas ner under rubriken Ladda hem eller via länk nederst på denna sida. Önskas flera broschyrer som trycksak - kontakta Elsäkerhetsverket.