Blanketter äldre plan- och bygglagen

Blanketterna nedan gäller enligt äldre plan- och bygglagen Hör till bygglovsärenden som lämnats in innan 2 maj 2011