Blanketter

Under rubriken Ladda hem nedan, hittar du blanketter som rör bygglov. De finns också tillsammans med fler blanketter på sidan E-tjänster och blanketter.

Om du är osäker på hur du ska skriva ut blanketten - se information under Mer information.

Du har också möjlighet att söka bygglov via e-tjänsten mittbygge.se. Klicka här för att komma till www.mittbygge.se

I detta informationsblad kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679).