Blanketter

Under rubriken Ladda hem nedan, hittar du blanketter som rör bygglov. De finns också tillsammans med fler blanketter på sidan E-tjänster och blanketter.

Om du är osäker på hur du ska skriva ut blanketten - se information under Mer information.