Braskamin

Tänker du installera en eldstad/skorsten, rökkanal eller utföra annan väsentlig ändring så är det en anmälningspliktig åtgärd. I vissa fall kan det också krävas bygglov om skorstenen blir dominant och därmed påverkar byggnadens utseende.

Innan installation sker måste du få ett startbesked som utfärdas av bygglovsenheten.

Om installation sker utan startbesked eller om kaminen tas i bruk innan slutbesked ska Miljö-och byggnadsnämnden ta ut en sanktionsavgift för överträdelsen.
Den är på ca 5 000 kronor.

Klicka här för vidare information om sanktionsavgifter på Boverkets hemsida.

Anmälan för installation av braskamin kan du göra via e-tjänsten www.mittbygge.se

Till anmälan krävs: 

1. Planritning där eldstadens placering är inritad. Fasadritning där skorstenen är inritad.

2. Byggproduktcertifikat eller liknande på eldstad och skorsten.

3. Kontrollplan

Elda och förvara bränslet på rätt sätt

Tänk på att elda och förvara bränslet på rätt sätt.
De allmänna hänsynsreglerna i Miljöbalken innebär att den som eldar med ved själv
har ansvar för att utsläppet av luftföroreningar blir så litet som möjligt.

Vid felaktig eldning kan ett stort antal människor i den närmaste
omgivningen påverkas. Det är viktigt att skorstenen har rätt höjd och placering
så röken kan stiga snabbt.

 Klicka här för vidare information om hur du eldar

Läs gärna mer i broschyren Elda rätt, Naturvårdsverket