Ritningarnas utformning

Hur ska ritningarna vara utformade?

  • Ritningarna ska vara fackmässigt utförda
  • Ritningarna ska vara gjorda/kopierade med svart text och svarta linjer på vitt papper
  •  Använd inte rutat papper då det försvårar inskanning av dokumentet
  • Önskvärd storlek är A3 format, där både fasad- och planritning ryms på samma papper
  • Ritningarna ska vara nedvikta till A4 format
  • Ritningarna ska vara i skala 1:100. En skala på 1:100 betyder att byggnaden är förminskad 100 gånger. En meter i verkligheten blir alltså 1 cm på ritningen. Skalstock ska ritas in på ritningen
  • Ritningen ska visa vad som ska förändras och på vilka sätt. Ska du göra en tillbyggnad eller ändring ska detta redovisas på planritningen tillsammans med utseendet på den befintliga byggnationen
  • Ritningen ska visa mått och vad de olika utrymmena i byggnaden ska användas till. Varje utrymme i byggnaden ska redovisas. Avstånd från byggnad till fastighetsgräns ska anges.

På varje ritning ska det finnas ett ritningshuvud, som ska innehålla fastighetsbeteckning, handlingens innehåll, skala, pappersformat samt vem det är som ritat och datum. Detta ska vara placerat i ritningens nedre högra hörn.