Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Ritningsexempel

För att handläggningen av ditt bygglov ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att ritningarna innehåller rätt information från början.

Fackmannamässiga ritningar

Det är viktigt att alla ritningar som skickas in är fackmannamässigt gjorda. Det innebär att de ska vara ritade på vitt olinjerat papper med rena svart linjer,  att alla mått ska vara korrekta och att skalan finns med.
Måtten ska vara i meter med en decimals noggrannhet.

  • På varje ritning ska det finnas ett ritningshuvud, som ska innehålla fastighetsbeteckning, skalstock, handlingens innehåll, skala, pappersformat samt vem det är som ritat och datum. Detta ska vara placerat i ritningens nedre högra hörn.
  • Ritningarna ska vara i skala 1:100. En skala på 1:100 betyder att byggnaden är förminskad 100 gånger. En meter i verkligheten blir alltså 1 cm på ritningen.
  • Vid tillbyggnad av befintlig byggnad ska ritningarna visa vad som ska förändras och på vilket sätt, både på fasadritning och planritning.
  • Ritningarna ska visa mått och vad de olika ytrymmena i byggnaden ska användas till.
  • På situationplanen ska avstånd från byggnad till fastighetsgräns anges.
  • Ritningarna skickas in i PDF-format via e-tjänst eller till bygglovsenheten@lerum.se 

När det gäller enklare ritningar kan du oftast göra dem själv, men i många fall är det bättre att ta hjälp av till exempel en arkitekt. Om ritningarn inte uppfyller de krav som ställs förlängs handläggningstiden eftersom vi då kommer att be dig skicka in nya ritningar som uppfyller kraven.

I Västra Götaland har Länsstyrelsen och kommunerna tagit fram broschyren
"Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus"

Här hittar du förklaringar till olika ritningar

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta krävs inom område med detaljplan samt inom sammanhållen bebyggelse, vid nybyggnation. Denna ska innehålla de planbestämmelser som detaljplanen anger, höjdkurvor med mera. Nybyggnadskarta går att beställa via formuläret på lerum.se. Klicka här för att komma till formuläret för beställning av nybyggnadskarta.

Situationsplan

En situationsplan redovisar fastigheten med byggnader och nivåkurvor. Denna ska redovisas vid de flesta bygglov och ska utgå ifrån kommunens primärkarta. Viktigt är att redovisa måtten från byggnaden till tomtgräns. Kontakta kundcenter KomIn om du behöver ett kartutdrag på din fastighet
Kundcenter, KomIn 0302-52 10 00.

Planritning

Måtten på en planritning ska ange yttermått. Det ska vara lätt att beräkna arean på byggnaden. Vid tillbyggnad är det viktigt att markera tydligt vad som är befintligt och vad som ska byggas till. En ritning på befintligt utseende och en med den tilltänkta åtgärden kan behövas. Det är viktigt att redovisa hela byggnadens plan, inte bara tillbyggnaden.

Fasadritning

Fasadritningen ska tydligt visa vilket material fasad och tak har, gärna även med anvisningar vilken kulör. Om marknivån ändras, ska befintliga och nya marklinjer redovisas ända till tomtgränsen.

Sektionsritning

En sektionsritning redovisar byggnaden i ett visst snitt. Vid behov kan flera sektioner krävas. I sektionsritningen ska våningshöjd, färdig golvnivå samt marknivå redovisas.