Bygglovsarkiv

Det kan finnas ritningar på många av de byggnader som finns i kommunen i vårt bygglovsarkiv, åtminstone om huset är byggt under de senaste 50 åren.

Det kan finnas olika slags ritningar. Vilken ritning du behöver beror ofta på vad du vill bygga eller ändra på.

Kontakta Bygglovsenheten först

Kontakta därför gärna Bygglov först för att få reda på vilken slags ritning som passar ditt behov.

Dessa ritningar kan finnas i arkivet och i så fall går de att beställa:
- Planritningar. Visar planlösningen i en byggnad.
- Fasadritningar. Visar hur byggnaden ser ut utifrån.
- Sektionsritningar. Visar hur byggnaden ser ut i genomskärning.
- Situationsritningar. Visar var byggnaden är placerad på fastigheten.
- Konstruktionsritningar
- Ventilationsritningar
- Handlingar rörande bygglov och bygganmälan
 

Vid fler än tio stycken kopior på handlingar tas en avgift ut enligt kommunens kopieringstaxa.

 

Kontakta Lantmäteriets kundservice om ni har frågor kring förrättningskartor och servitut, telefon 0771-63 63 63