Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Bygglovsarkiv

Det kan finnas ritningar på många av de byggnader som finns i kommunen i vårt bygglovsarkiv, åtminstone om huset är byggt under de senaste 50 åren.

Det kan finnas olika slags ritningar. Vilken ritning du behöver beror ofta på vad du vill bygga eller ändra på. Kontakta därför gärna bygglovsenheten först för att få reda på vilken slags ritning som passar ditt behov.

Dessa ritningar kan finnas i arkivet och i så fall går de att beställa:
- Planritningar, visar planlösningen i en byggnad.
- Fasadritningar, hur byggnaden ser ut utifrån.
- Sektionsritningar, hur byggnaden ser ut i genomskärning.
- Situationsplan, var byggnaden är placerad på fastigheten.
- Konstruktion- och ventilationsritningar
- Övriga handlingar rörande bygglov och bygganmälan
 

Vid fler än tio stycken kopior på handlingar tas en avgift ut enligt kommunens kopieringstaxa.
Det går även bra att få handlingarna digitalt.


Kontakta Lantmäteriets kundservice om ni har frågor kring förrättningskartor
och servitut, telefon 0771-63 63 63.