Bygglovsprocess

Bygglovsprocessen kan se olika ut beroende på projektets omfattning.

Via länken nedan kan du se tre olika typer av processer, vill du veta mer om vad varje steg innebär kontakta bygglovsenheten.


Klicka här för att läsa om bygglovsprocessen