Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kaminer och eldstäder

Att installera en eldstad, skorsten, rökkanal eller utföra annan väsentlig ändring är en anmälningspliktig åtgärd. I vissa fall kan det också krävas bygglov om skorstenen blir dominant och därmed påverkar byggnadens utseende.

Innan installation behöver du göra en anmälan och få ett startbesked från bygglovsenheten.

Om installation sker utan startbesked eller om kaminen tas i bruk innan slutbesked ska Miljö-och byggnadsnämnden ta ut en sanktionsavgift för överträdelsen, motsvarande ca 5 000 kronor. Klicka här för vidare information om sanktionsavgifter på Boverkets hemsida.

Från 1 maj 2021 får vi nya e-tjänster för byggärenden och MittBygge-portalen stängs. Du som har pågående ärende eller startar ett nytt, kommer enkelt kunna följa ärendet i den nya e-tjänsten som är integrerad med vårt ärendesystem.

Till anmälan bifogas: 

1. Planritning där eldstadens placering är inritad.

2. Fasadritning där skorstenen är inritad.

3. Prestandadeklaration eller liknande på eldstad och skorsten, där utsläppsnivå och verkningsgrad framgår. Godkända nivåer finns angivna i Boverkets byggregler.

4. Kontrollplan. Kontrollplanen är som en checklista där kontrollpunkterna ska säkerställa att ett byggnadsverk uppfyller plan- och bygglagens tekniska egenskaper. Förslag finns på anmälningsblankett nedan, använder du e-tjänsten Mittbygge så behövs kontrollplan bifogas separat.

Handläggningstiden för ett komplett ärende är upp till fyra veckor. Avgiften för ett startbesked ligger enligt 2021 års bygglovstaxa på 3 274 kr.

Elda och förvara bränslet på rätt sätt

Tänk på att elda och förvara bränslet på rätt sätt.
De allmänna hänsynsreglerna i Miljöbalken innebär att den som eldar med ved själv har ansvar för att utsläppet av luftföroreningar blir så litet som möjligt.

Vid felaktig eldning kan ett stort antal människor i den närmaste
omgivningen påverkas. Det är viktigt att skorstenen har rätt höjd och placering så att röken kan stiga snabbt.

Längre ner på sidan hittar du mer information om hur du eldar rätt och säkert i din eldstad.