Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Förhandsbesked

Vill du bygga nytt inom ett område som saknar detaljplan? Då bör du söka ett förhandsbesked innan du lämnar in en bygglovsansökan.

Vad är ett förhandsbesked?

Vid en ansökan om förhandsbesked gör miljö- och byggnadsnämnden lokaliseringsprövning, det vill säga att vi undersöker om den aktuella platsen är lämplig för bebyggelse. Syftet med ett förhandsbesked är att den sökande ska kunna få ett bindande besked.
Ett negativt förhandsbesked kan överklagas av den sökande. Alla förhandsbesked debiteras enligt gällande taxa. 

När ska du söka ett förhandsbesked?

Om du önskar uppföra en ny huvudbyggnad utanför planlagt område är det lämpligt att söka ett förhandsbesked. Med ett positivt förhandsbesked kan du sedan ansöka om en fastighetsreglering hos Lantmäterimyndigheten.

När ska du inte söka ett förhandsbesked?

Finns det en detaljplan för området är ett förhandsbesked oftast onödigt eftersom förutsättningarna regleras i detaljplanen och bygglov kan sökas direkt.

Hur länge gäller ett förhandsbesked?

Förhandsbeskedet gäller i två år och kan inte förlängas. Miljö-och byggnadsnämnden är bunden av sitt ställningstagande i förhandsbeskedet om ansökan om bygglov lämnas in inom två år. Om bygglovsansökan inte lämnas in inom dessa två år upphör förhandsbeskedet att gälla.

För prövning av förhandsbesked behövs som regel:

  • Ansökan
  • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:1000
  • Eventuella fasadritningar
  • Eventuellt yttrande från Miljöenheten om möjlighet att få godkänt en enskild avloppsanläggning (om fastigheten inte ska kopplas på det kommunala avloppsnätet)
  • Om fastigheten ligger inom strandskydd kan det behövas strandskyddsdispens.Kontakta miljöenheten.
  • Om fastigheten ligger inom både strandskydd och landskapsbildskydd är det Länsstyrelsen som beslutar om dispens kan ges.

E-tjänster bygglov

Från 1 maj 2021 får vi nya e-tjänster för byggärenden och MittBygge-portalen stängs. Du som har pågående ärende eller startar ett nytt, kommer enkelt kunna följa ärendet i den nya e-tjänsten som är integrerad med vårt ärendesystem.