Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Marklov

Marklov behövs för schaktning eller fyllning som innebär avsevärd ändring av markens höjdläge (cirka 0,5 m) inom område med detaljplan. Bygglovsenheten gör en bedömning utifrån lämplighet, stads- och landskapsbilden och omgivningspåverkan (grannar).

Om bygglov är sökt och den blivande nivåförändringen är redovisad på bygglovshandlingarna (till exempel sektion eller fasadritning) krävs inget separat marklov

Marklov för trädfällning

Det kan även behövas marklov för trädfällning i vissa områden eller för enskilda träd inom vissa detaljplaner. Syftet i dessa områden med trädfällningsförbud är vanligen att de större träden är så bevarandevärda att marklov ej bör beviljas. Marklov kan bli aktuellt i vissa fall för att fälla sjuka eller skadade träd, eller om träden växer för tätt. Bygglovschefen tillsammans med kommunens miljösamordnare gör denna bedömning.

Marklov

Om du vill förändra markens höjdläge väsentligt inom detaljplanerat område, behöver du ansöka om marklov.

Marklov krävs för schaktning eller fyllning inom detaljplanerat område, om markens höjdläge till stor del kommer att förändras. I vissa fall behövs marklov även för trädfällning och skogsplantering.

För att ansöka om marklov lämnar du in:

1. Ansökan för marklov

2. Situationsplan i skala 1:400 som visar plushöjder, marklutning och sluttningar.

Tänk på att miljöenheten kan behöva kontaktas om du ska mellanlagra eller bearbeta schaktmassor. Det kan kräva anmälan eller tillstånd. Klicka här för att läsa mer om att använda schaktmassor/överskottsmassor.

E-tjänster bygglov

Från 1 maj 2021 får vi nya e-tjänster för byggärenden och MittBygge-portalen stängs. Du som har pågående ärende eller startar ett nytt, kommer enkelt kunna följa ärendet i den nya e-tjänsten som är integrerad med vårt ärendesystem.