Behandling av personuppgifter på bygglovsenheten

Lerums kommun hanterar personuppgifter bland annat för att kunna utföra sitt uppdrag att behandla bygglovsärenden och göra tillsyn inom Plan- och Bygglagen.

När man exempelvis gör en bygganmälan, ansöker om bygglov eller gör en anmälan om tillsyn enligt Plan- och Bygglagen (om man inte väljer att vara anonym), så lämnar man samtidigt in sina personuppgifter. Dataskyddsförordningen reglerar hur miljö- och byggnadsnämnden får hantera de personuppgifter som lämnas in. För att läsa mer om hur personuppgifterna hanteras och vilka rättigheter du har som registrerad, se informationsbladet under Ladda hem.