Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Rivningsanmälan

Rivning av byggnad eller del av byggnad får inte påbörjas förrän byggherren underrättat kommunen genom en rivningsanmälan. Anmälan ska normalt vara skriftlig och beskriva projektets art och omfattning.

Till anmälan fogas en rivningsplan som närmare redovisar hur rivningsmaterialet kommer att hanteras. Arbeten som kräver rivningsplan får inte påbörjas innan Bygglovsenheten har godkänt planen genom ett startbesked.

Syftet med rivningsanmälan och rivningsplan är bland annat att främja återbruk av byggmaterial och ett tillförlitligt omhändertagande av farliga ämnen.

Kravet på rivningsanmälan gäller inte:

  • komplementbyggnader till en- eller tvåbostadshus
  • sådana ekonomibyggnader som ligger utanför detaljplanelagt område och som hör till jordbruk,  skogsbruk och därmed jämförlig näring och
  • byggnader som är avsedda för totalförsvaret och är av hemlig natur

För utrivning i samband med ändring eller underhåll av en byggnad krävs ingen rivningsanmälan.

E-tjänster bygglov

Via portalen mittbygge.se hittar du, enkelt och lätt det mesta som är värt att veta från idé och planering till bygget och boendet. Här bidrar bland andra Boverket och Lantmäteriet med kunskap från sina specialområden. Med hjälp av mittbygge är det enkelt att söka bygglov, rivningslov, marklov med mera – direkt via nätet. Klicka här för att komma till Lerums kommuns sidor på mittbygge.se.