Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Riva, rivningslov

Rivningslov krävs oftast för att riva en byggnad eller en del av byggnad, även om den är mycket liten eller i dåligt skick.

Observera att innan byggnadsarbeten påbörjas ska rivningslov vara beviljat och startbesked ska vara givet om fastigheten ligger inom område med detaljplan. 

I mer omfattande rivningsärenden ska tekniskt samråd hållas innan startbesked för rivningen kan ges.
Att påbörja rivningsarbeten utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift.

Rivningslov upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år eller är färdigställt inom fem år efter att lovet vunnit laga kraft.
För att komma till boverkets hemsida och läsa mera om rivning

Orange knapp med texten sök bygglov på nätet via mittbygge.se.

E-tjänster bygglov

Via portalen mittbygge.se hittar du, enkelt och lätt det mesta som är värt att veta från idé och planering till bygget och boendet. Här bidrar bland andra Boverket och Lantmäteriet med kunskap från sina specialområden. Med hjälp av mittbygge är det enkelt att söka bygglov, rivningslov, marklov med mera – direkt via nätet. Klicka här för att komma till Lerums kommuns sidor på mittbygge.se.