Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Tekniskt samråd

Byggherren har enligt lagen det fulla ansvaret för att byggnaden uppfyller de krav samhället ställer. Vid byggnationer där kontrollansvarig krävs ske ett tekniskt samråd hållas. Bygglovsenheten kallar till tekniskt samråd.

Vid samrådet är det genomgång av:

  • arbetenas planering,
  • tekniska lösningar,
  • åtgärder för besiktning,
  • tillsyn och kontroll
  • samt den samordning som behövs.

På samrådsmötet verifieras att kontrollplanen omfattar de krav som lagen ställer på byggnadens uppförande uppfylls.

När alla handlingar som behövs för projektet inkommit till bygglovsenheten utfärdas ett startbesked.

När det är dags att hålla ett slutsamråd på plats går byggnadsinspektören tillsammans med byggherren och kontrollansvarig igenom projektet samt gör en bedömning om byggnationen är färdig för att kunna tas i bruk. Signerad  kontrollplan, kontrollansvariges utlåtande och övriga eventuella handlingar lämnas in till bygglovsenheten. Om allt är i sin ordning utfärdar byggnadsindpektören ett slutbesked. 

Projekt som inte kräver tekniskt samråd behöver lämna in signerad kontrollplan och eventuellt andra intyg för att få slutbesked för åtgärden.