Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Tekniskt samråd

Byggherren har enligt lagen det fulla ansvaret för att byggnaden uppfyller de krav samhället ställer. Om det behövs kallar handläggare från kommunen till tekniskt samråd.

Vid samrådet görs en genomgång av arbetenas planering, tekniska lösningar, åtgärder för besiktning, tillsyn och kontroll samt den samordning som behövs. På samrådsmötet verifieras att kontrollplanen omfattar de krav som lagen ställer på byggnadens uppförande uppfylls.

När alla handlingar som behövs för projektet för att byggnationen ska kunna starta har inkommit till bygglovsenheten tas beslut om startbesked.

När bygget är slutfört ska den verifierade kontrollplanen lämnas in till sektor Samhällsbyggnad vid ett slutsamråd som ska hållas på plats vid större byggnationer. Handläggaren ska därefter ta ett beslut om slutbesked.

Vill du veta mer om processen klicka på länken nedan.

Informationsblankett om processen anmälan Lerums kommun