Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Bryggor och sjöbodar

Oftast är det inte tillåtet att inom strandskyddat område att uppföra bryggor och sjöbodar.

Vid hav, sjöar och vattendrag gäller strandskydd. Strandskyddets syften är dels att:

  • trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till sjöar och vattendrag, och dels att
  • bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur och växtliv.

Normalt omfattar strandskyddet ett område inom 100 meter från strandlinjen, både upp på land och ut i vattnet. Vissa sjöar i Lerums kommun har dock ett utökat strandskydd och inom vissa områden, till exempel inom detaljplan, är strandskyddet upphävt.

Inom strandskyddat område är det förbjudet att utföra:

  • andra anläggningar eller anordningar som försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller
  • väsentligt försämrar livsvillkoren för växter och djur, till exempel hamnar, bryggor och sjöbodar.

Läs mer om strandskydd här på miljöenhetens webbplats.