Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Ovårdade tomter

Det är fastighetsägarens skyldighet att vårda sin tomt och sina byggnader.

Ovårdade tomter och byggnader kan vara störande och en fara för omgivningen. Bygg- och miljönämnden har ansvar för tillsynen för att bland annat tomter, lekplatser och byggnader hålls vårdade. Föreläggande och vite kan bli aktuellt om inte brister åtgärdas efter uppmaning.