Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Svaren på de vanligaste frågorna

Här nedan redovisas de vanligaste frågorna och svaren som rör byggande och bygglov.

Finns det planer på att bygga nya hus i kommunen? Var?
Lerums kommun expanderar och växer stadigt i befolkning. Därför planeras det kontinuerligt för nya bostäder. Lättast finner du planerade, pågående och avslutade byggprojekt från webbsidan: www.lerum.se/byggprojekt

Vart vänder man sig med synpunkter om nybyggnation i kommunen?
Antingen skickar du dina synpunkter via e-post till kommun@lerum.se och ber att få dina fråga återkopplad eller så ringer du kundcenter KomIn, 0302-52 10 00.

Hur gammalt får ett bygglov vara innan man behöver ansöka om ett nytt?
Åtgärden, som bygglovet gäller, skall påbörjas inom två år, annars gäller inte lovet längre. Bygget skall också vara färdigställt senast fem år från dagen för lovbeslutet.

Hur överklagar man ett beslut om bygglov?
Överklagandet ska skickas till kommunen, som först kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid och därefter skickas det vidare till Länsstyrelsen för prövning och beslut. Se även www.lerum.se/overklaga

Behöver jag ansöka om bygglov för att bygga ett staket?
Ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov. Ett staket ska ha en täthet på mindre än 50% material. Informera grannen om staketet byggs vid tomtgräns.  Tänk på att staket inte får placeras så att det hindrar sikten vid utfarter och korsningar. 

 Behöver jag söka bygglov för ett garage?

Ja. Läs mer på www.lerum.se/bygglovsansokan

Behöver jag söka bygglov om jag målar om huset eller byter tak?
Vanligtvis är det bygglovsfritt men om färgen eller stilen väsentligt skiljer sig från tidigare ska kommunens bygglovsenhet kontaktas bygglovsenheten@lerum.se

Hur stort får ett ”Attefallshus” vara? Och vad krävs för att bygga ett?
Högst 25 kvadratmeter fristående byggnadsarea. Du behöver inget bygglov men måste göra en bygganmälan och få startbesked innan du börjar bygga. Läs mer på www.lerum.se/attefall

Krävs bygglov för att installera en braskamin?
Nej, oftast inte, men det krävs en anmälan, start- och slutbesked. Läs mer på www.lerum.se/braskamin

Vad kostar ett bygglov?
Avgift för bygglov och startavgift beräknas efter av fullmäktige beslutad taxa. Avgiften beror på storlek, läge och i förekommande fall en planavgift.
Exempel på avgifter:

 • Villa + garage  med tekniskt samråd 29 960 kr
 • Industribyggnad (101-1000 kvm), planenligt med tekniskt samråd 29 960 kr
 • Enskilt garage, planenligt med tekniskt samråd 16 050 kr
 • En tillbyggnad på enbostadshus, planenligt med tekniskt samråd
  16 050 kr
 • Anmälan för braskamin utan tekniskt samråd 3 210 kr
 • Förhandsbesked utanför detaljplanerat område 19 795 kr

I Lerums kommun finns det möjlighet att få miljörabatt. Klicka här för att läsa mer om miljörabatt.
Vid avslag tas 50 procent av avgiften ut. Vid återkallande av ansökan tas 25 procent av avgiften ut. Utöver dessa avgifter kan tillkomma:

 • Avgift för nybyggnadskarta, ca 5 000 - 10 000 kronor. Tomt som är över 3 000 kvadratmeter debiteras per timma.
 • För vissa detaljplanerade områden tillkommer en planavgift. En planavgift ligger normalt i storleksordningen 10 000 - 30 000 kr.
   

Hur lång tid tar det att få ett bygglov?
Från att kompletta ansökningshandlingar har kommit in till bygglovsenheten säger lagen att beslut ska ges inom tio veckor.