Bygglov med miljötänk

I linje med visionen och politiska beslut ställer bygglovsenheten energikrav och stimulerar till att bygga energieffektivt med lägre miljö-och klimatpåverkan via lägre avgifter på bygglov och startbesked.

Energikrav

Kommunen ställer hårdare krav på låg energianvändning än Boverkets lagkrav. Eftersom kravet på låg energianvändning under åren skärpts är kraven på energinivå olika i olika områden. För att uppföra en byggnad så krävs det att man klarar av att redovisa dessa energinivåer. Läs mer om detta i de bifogade filerna.

Bygglovsrabatt

  • För bygglovspliktiga solenergianläggningar tas ingen bygglovsavgift ut.
  • Bostäder och lokaler där energianvändningen är 50 procent under Boverkets energikrav, ger 50 procent lägre avgifter för bygglov och startbesked. En förutsättning för lägre avgift är ett möte med kommunens energirådgivare. Läs mer om detta i de bifogade filerna.

Premier

Nollenergihus och/eller val av miljöanpassade byggmaterial ger vid byggnation på kommunal mark premier. I samband med försäljningsstarten av de kommunala tomterna i Ricklehöjden är det möjligt att söka premierna. Läs mer om detta i de bifogade filerna.