Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Parkeringspolicy

Kommunen har nu en ny gällande parkeringspolicy. Den innehåller bland annat parkeringsnorm och parkeringsutformning.

Parkeringsfrågorna hanterades tidigare med en parkeringsnorm, fastställd 1999.

Syfte

Syftet med den nya parkeringspolicyn är att medverka till en hållbar planering. Det innebär att den ska möte dagens krav på fysisk planering, verka för kommunens ambition att bli Sveriges ledande miljökommun, fungera som ett styrdokument och vara ett tydligt instrument till pågående planering i kommunen.

Parkeringspolicyn ska verka för att:

  • Stödja och uppmuntra ett hållbart bilanvändande ur ekologiskt, ekonomisk och social synvinkel
  • Främja lokal handel och service
  • Underlätta och uppmuntra användandet av allmänna kommunikationer såsom buss och tåg
  • Underlätta och uppmuntra användandet av cykel

Parkeringspolicyn finns att läsa i under Ladda hem.