Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Startbesked

När en åtgärd kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan ska du alltid invänta ett startbesked från bygglovsenheten.

När behövs ett startbesked?

Ett startbesked behövs för att få påbörja en byggnads, rivnings- eller markåtgärd. Det räcker alltså inte att du har fått ett beviljat lov. Beskedet lämnas när vi anser att gällande byggregler kommer att uppfyllas. I startbeskedet fastställer vi bland annat kontrollplanen. Börjar du bygga utan startbesked tas en sanktionsavgift ut.

När får man startbesked?

Ett startbesked utfärdas efter eller i samband med att lov eller en anmälan beviljas och när vi ser att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter. Det kan ske antingen efter det tekniska samrådet, efter att ytterligare tekniska ritningar eller dokument har lämnats in eller om ett samråd inte behövs, direkt i bygglovsbeslutet. Handlar det om en anmälningspliktig åtgärd ges startbesked när vi ser att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter.

Vad innehåller ett startbesked?

I startbeskedet fastställer vi den kontrollplan som ska gälla. Det framgår också vilka villkor som ska gälla för att få påbörja åtgärderna och vilka handlingar som ska lämnas in för att slutbesked ska kunna ges.

Hur länge gäller ett startbesked?

Startbesked till ett lovpliktigt ärende upphör att gälla samtidigt som lovet, det vill säga om åtgärden inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag lovet vunnit laga kraft. Startbeskedet till ett anmälningspliktigt ärende, till exempel installation av eldstad, upphör att gälla två år efter att det gavs. 

Det finns en ordlista för fackuttryck som används vid bygglovsansökningar.
Klicka här för att komma till kommunens ordlista.(Sidan öppnas i nytt fönster)

Det kan stå dig dyrt att påbörja en åtgärd

Om arbetena påbörjas innan startbeskedet beviljats ska en byggsanktionsavgift tas ut. 

Klicka här för att komma till Boverkets Kunskapsbank för mer information om Plan- och bygglagen.

Orange knapp med texten sök bygglov på nätet via mittbygge.se.E-tjänster bygglov

Via portalen mittbygge.se hittar du, enkelt och lätt det mesta som är värt att veta från idé och planering till bygget och boendet. Här bidrar bland andra Boverket och Lantmäteriet med kunskap från sina specialområden. Med hjälp av mittbygge är det enkelt att söka bygglov, rivningslov, marklov med mera – direkt via nätet. Klicka här för att komma till Lerums kommuns sidor på mittbygge.se.