Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

VA-anslutning

För att veta mer om anslutning av vatten och avlopp (VA), ber vi dig att klicka på nedanstående länk som leder dig till våra sidor om vatten och avlopp.

Klicka här för att komma till enheten för kommunalt vatten & avlopp

Enligt plan- och bygglagen ska fastighetsägaren ha ett beslut om startbesked innan man ansluter sig till det kommunala VA-nätet. Observera att du även ska lämna in en ansökan enligt länken ovan. För att få beslut om startbesked ska följande handlingar lämnas in:

Tänk på att redovisa följande på kartan:

  • Ledningsdragning för spillvatten (röd eller helstreckad linje) och vatten (blå eller streckad linje) från servis till byggnad. Om dagvatten ska anslutas redovisas ledningsdragningen (grön eller punktstreckad)
  • Servisanslutning redovisas med + höjd (anslutningspunkt)
  • Ledningarnas dimensioner, material samt schaktdjup ska redovisas
  • Placering av brunnar (rensbrunn, samlingsbrunn om sådan krävs) samt brunnsdjup

När anmälningsblanketten och kartan är inskickade och fullständiga, tar bygglovsenheten beslut om startbesked. Det innebär att man får påbörja åtgärden. Med beslutet skickas anmälningsblanketten med kontrollplanen tillbaka till fastighetsägaren. Beslutet gäller i 2 år

När arbetet är klart, lämnar fastighetsägaren in anmälningsblanketten med kontrollplanen signerad till bygglovsenheten. Bygglovsenheten tar då beslut om slutbesked.

 Du kan göra din anmälan via e-tjänsten mittbygge.se. Klicka här för att komma till mittbygge.se