Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Verksamhetsuppföljning bygglov

Bygglovsenheten är utförare av Miljö- och byggnadsnämndens – (MBNs) myndighetsuppdrag inom Plan- och bygglagen (PBL). Enheten svarar också för kommunens energi- och klimatrådgivning.

Bygglovsenheten utför uppdragen genom att:

  • Bereda ärenden inför MBNs beslut
  • Besluta på uppdrag av MBN, via delegation
  • Informera allmänhet och verksamheter om PBLs regelverk
  • Informera allmänhet och verksamheter i energi-, klimat- och transportfrågor
  • Samverka med kommunens och Sektor samhällsbyggnads övriga verksamheter samt regionala och statliga myndigheter.