Överföringsledning mellan Sjövik och Björboholm

Lerums kommun planerar att anlägga en överföringsledning för vatten och spillvatten mellan Sjövik och Björboholm.

Nya vatten och avloppsledningar mellan Sjövik och Björboholm.

Det befintliga avloppsreningsverket i Sjövik har beslutats att läggas ner då det är gammalt och i behov av ombyggnad och renovering. Det mest fördelaktiga alternativet har visat sig vara att anlägga en överföringsledning för spillvatten till Björboholm för vidare avledning mot Gråbo och GRYAAB. Samtidigt anläggs en överföringsledning för vatten som kommer att utgöra reservvattenförsörjning till Sjövik.

Tidplan

Just nu pågår utredningar för att hitta det bästa läget för de nya ledningarna och tillhörande anläggningar.

Under våren 2020 kommer de första ledningarna att läggas genom Sjövik. Ledningarna kommer att anläggas med metoden Styrd borrning, vilket är en schaktfri metod, för minsta möjliga påverkan på omgivningen. Entreprenör: Styrud Ingenjörsfirma AB


Samtidigt som ledningarna läggs genom Sjövik fortsätter planeringen och utredningarna för den fortsatta ledningsdragningen mellan Sjövik och Björboholm. Byggnation av ledningarna och tillhörande pumpstationer på den här sträckan planeras till 2021.

Frågor?

Har du frågor kring projektet är du välkommen att kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via mail på kommun@lerum.se