Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Bostäder vid Rurik Holms väg

Detaljplanen har vunnit laga kraft efter att mark- och miljööverdomstolen den 3 december 2018 meddelat att de ändrar mark- och miljödomstolens dom och fastställer kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen för bostäder vid Rurik Holms väg i Floda. Exploatören kan nu tillsammans med kommunen planera för byggnation av nya bostäder.

Lerums kommun ska i samband med byggnation av bostäder på fastigheterna Floda 8:1 samt Floda 3:413, där Missionskyrkan ligger, anlägga infrastruktur. 

Tidplan

Det finns i dagsläget ingen fastställd tidsplan för när byggnation planeras att starta.   

Dock måste stabilitetshöjande åtgärder göras innan byggnation startas och utredning för detta projekt pågår.

Frågor?

Har du frågor kring projektet är du välkommen att ring Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller maila till kommun@lerum.se