Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Gång- och cykelväg längs Ryggebolvägen och Skallsjövägen

Nu bygger vi gång-och cykelväg längs Ryggebolvägen och Skallsjövägen.

Etapp ett är klar! Nu fortsätter byggnationen av gång-och cykelvägen längs Ryggebolvägen och Skallsjövägen.

Bakgrund

Längs Ryggebolvägen och Skallsjövägen, mellan tätorterna Lerum och Floda, saknas i dagsläget gång- och cykelväg. Detta medför att oskyddade trafikanter är hänvisade till körbanan längs sträckan. Lerums kommun har tagit fram en vägplan för att bygga en gång- och cykelväg som ska förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter i området.

Vad händer nu?

Den första etappen är nu klar, nu fortsätter ombyggnationen av Skallsjövägen och en del av Ryggebolvägen med etapp två. Etapp två avser byggnation av gång- och cykelväg samt arbeten med vatten och avlopp vid Ryggebolvägen.

Under byggtiden kommer trafiken ledas på en körbana som regleras med tillfälliga trafikljus.

Tidplan

Etapp 1 - klar.

Etapp 2 - kommer pågå från november 2020 - maj 2021.

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se.