Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Gång- och cykelväg längs Ryggebolvägen och Skallsjövägen

Nu bygger vi gång-och cykelväg längs Ryggebolvägen och Skallsjövägen.

Bakgrund

Längs Ryggebolvägen och Skallsjövägen, mellan tätorterna Lerum och Floda, saknas i dagsläget gång- och cykelväg. Detta medför att oskyddade trafikanter är hänvisade till körbanan längs sträckan. Lerums kommun har tagit fram en vägplan för att bygga en gång- och cykelväg som ska förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter i området.

Vägplanen överklagades i mars 2019, regeringen har avslagit överklagandet och vägplanen har nu vunnit laga kraft, vilket innebär att projektet kan starta.

Vad händer nu?

Nu påbörjas ombyggnationen av Skallsjövägen och en del av Ryggebolvägen. Byggnationen utförs i två etapper, där etapp 1 avser byggnation av gång- och cykelväg vid Skallsjövägen och etapp 2 avser byggnation av gång- och cykelväg samt arbeten med vatten och avlopp vid Ryggebolvägen.

Under byggtiden kommer trafiken ledas på en körbana som regleras med tillfälliga trafikljus.

Tidplan

Etapp 1 - startade vecka 27 och beräknas vara klar i månadskiftet september/oktober.

Etapp 2 - projektering pågår.

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se.