Gång- och cykelväg längs Ryggebolvägen och Skallsjövägen

Lerums kommun planerar att bygga en gång- och cykelväg längs Ryggebolvägen och Skallsjövägen.

Under våren år 2016 startade arbetet med en vägplan för en gång- och cykelväg längs med sträckan Ryggebolvägen och Skallsjövägen. En vägplan måste genomföras på allmän väg enligt väglagen (1971:948). Under hösten år 2016 har samråd skett med berörda markägare. Handlingarna har funnits tillgängliga hos Kom In, kommunhuset på Bagges torg, samt för nerladdning på hemsidan. Vägplanen ställdes ut på granskning mellan 24 maj och 16 juni år 2017 samt mellan 17 juli och 24 augusti 2018.

Vägplanen fastställdes 20 februari 2019, men är överklagad varför den inte vunnit laga kraft. Kommunen inväntar beslut från regeringen.   

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se.

Information om vägplansprocessen kan du läsa på Trafikverkets hemsida: www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planlaggningsprocessen