Marksanering vid Garveriet i Floda

Lerums kommun arbetar med att sanera förorenad mark intill Garveriet. Syftet med saneringen är att ta bort den risk som finns för miljöpåverkan från det förorenade området. I samband med saneringsarbetet kommer ett område med träd att tas ner. I ett senare skede kommer nya träd att återplanteras inom området.

Lerums kommun har sedan 2014 arbetat med att sanera förorenad mark intill Garveriet i centrala Floda. Arbetet med sanering började med området intill å-banken åren 2014-2015. Därefter tog arbetet paus men startades upp igen under 2018. Arbetet har pågått under senare delen av 2018 och fortsätter efter årsskiftet 2018-2019. 

I den delen av marksaneringsarbetet som startar vid årsskiftet kommer ett området med vegetation och träd att tas bort, se nerladdningsbar karta nedan. När arbetet är klart kommer det återplanteras nya träd inom området.   

Tidplan

Arbetet med marksanering i området runt Garveriet beräknas pågå fram till hösten 2019.

 

Frågor?

Har du frågor kring projektet är du välkommen att vända dig till Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-520 10 00 eller via mail på kommun@lerum.se