VA-utbyggnad i Björboholm

Lerums kommun bygger ut vatten- och spillvattenledningar i Björboholm. Utbyggnaden sker etappvis.

 

Etapp 1

Utbyggnad av kommunalt VA i västra delen av Björboholm, etapp 1 var klar sommaren 2017.

Etapp 2

Utbyggnad av kommunalt VA i centrala Björboholm, etapp 2 var klar sommaren 2019. 

Etapp 3

Utredningsarbete har nu påbörjats för den sista etappen av VA-utbyggnad i Björboholm. Enligt utbyggnadsplanen är byggstart 2020. I detta område finns cirka 50 fastigheter.

Anslutning till kommunalt Vatten- och avlopp

Slutbesiktningen  av den allmänna kommunala anläggningen i Björboholm, etapp 1 och 2, är nu godkänd så nu kan anslutning till kommunalt VA ske.

Du kan göra en VA-ansökan via e-tjänst eller blankett, klicka här för att komma till ansökan.

Fastighetsägarna har två år på sig from 2019-10-01 att ansluta sig. Det innebär att senast 2021-12-31 bör fastigheten vara ansluten. Om fastigheten inte är ansluten skickas ärendet till Lerums kommuns Miljöenhet.

När VA-ansökan har inkommit har VA-enheten sex veckors handläggningstid. Därefter skickas karta med förbindelsepunktsmeddelande (FBP) där anslutningsavgiften är angiven samt information om var anslutning ska ske. Fakturan kommer ca en månad senare.

Anslutningsavgiften för vatten och spillvatten har maxtaxa på ca 230 000 kr inklusive moms enligt VA-taxa 2019.

Anslutningsavgiften för spillvatten har maxtaxa på ca 180 000 kr inklusive moms enligt VA-taxa 2019.

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster har fastigheten rätt till en avbetalningsplan på max 10 år om avgiften anses vara särskilt betungande och det gäller enbart för fastigheter som ligger i ett omvandlingsområde som Björboholm.

VA-enheten kan inte ge dispens för enskilt avlopp utan det är endast Miljöenheten som har dessa befogenheter.