VA-utbyggnad kring Alsjön

Lerums kommun har nu startat upp projektet VA-utbyggnad i området mellan Alsjön och Kroksjön.

I enlighet med utbyggnadsplanen för vatten och avlopp (VA) har arbetet med utbyggnad av VA i området mellan Alsjön och Kroksjön påbörjats. VA-utbyggnaden omfattar cirka 100 fastigheter där Lerums kommun planerar att bygga ut kommunalt VA.

Lerums kommun har startat upp projekteringen av projektet. Man utreder här hur utbyggnaden av en VA-lösning i området görs på bästa sätt.

Tidplan

Projektering pågår med planerad byggstart i början av 2021 och det beräknas vara klart 2023/2024.    

I samband med utredning och projektering kommer Lerums kommun samt representanter för Lerums kommun vara i området för att samla in information.

Frågor?

Har du frågor kring projektet är du välkommen att kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via mail kommun@lerum.se