Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

VA-utbyggnad kring Alsjön

Lerums kommun har nu startat upp projektet VA-utbyggnad i området mellan Alsjön och Kroksjön.

I enlighet med utbyggnadsplanen för vatten och avlopp (VA) har arbetet med utbyggnad av VA i området mellan Alsjön och Kroksjön påbörjats. VA-utbyggnaden omfattar cirka 100 fastigheter där Lerums kommun planerar att bygga ut kommunalt VA.

Lerums kommun har startat upp projekteringen av projektet. Man utreder hur utbyggnaden av en VA-lösning i området kan göras på bästa sätt.

Tidplan

Projektering görs under andra kvartalet 2020 och beräknas vara klar under andra kvartalet 2021.

Efter projekteringen är klar startar upphandling för byggnationen och upphandlingen beräknas pågår under tredje och fjärde kvartalet 2021.

Genomförande tiden beräknas till ca 3 år, med beräknad start första kvartalet 2022 fram till sista kvartalet 2024.

Under hösten 2020 och eventuellt under våren 2021 kommer konsulten som projekterar vara på plats i området för att genomföra geotekniska undersökningar.

Frågor?

Har du frågor kring projektet är du välkommen att kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via mail kommun@lerum.se