Norra Hallsås – bostäder på naturens villkor

Bostadsområdet Norra Hallsås började planeras före kommunens Vision 2025. Ett hållbart byggande på naturens villkor passar ändå rätt in i visionens anda.

HalssmycketUnder snart femton år har Norra Hallsås försiktigt bebyggts med hyresrätter, bostadsrätter, parhus och villor som både smälter in i den orörda naturen och sticker ut med sin originalitet. Mitt i området ligger den populära förskolan, byggd med högsta miljöklass.

När kommunen började planera för ett hållbart bostadsområde var vi tidigt ute i Sverige. Vi fick på ett sätt uppfinna och experimentera fram ett hållbart byggande. Gemensamt med samarbetspartners siktade vi framåt och löste problemen efterhand. Bland annat gick kommunen in med medel för att dra kollektivtrafik till Norra Hallsås.

Fler bostäder på gång

Just nu pågår planeringen av de två sista bostadsprojekten, Stamhusen och Mjuka Böljan. Stamhusen blir ett unikt boende med lägenheter fördelat på två hus i vacker urskog i anslutning till infarten till Norra Hallsås. Mjuka böljan ligger i områdets sydvästra del och här planeras åtta parhus i en mjuk båge som följer naturens former.

Det är Jutabo bostadsutvecklaren som bygger och just nu pågår försäljning. Du kan läsa mer bostadsprojekten och försäljningen på www.jutabo.se.