Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

VA-utbyggnad i Stora Bråta

Det har kommit indikationer att flera boende tänker koppla fastighetens avloppsledning till nylagda anslutningspunkten. Enligt VA-enheten och VA-lagen får ingen ansluta sig till fastighetens kommunala VA-system utan VA-enhetens godkännande, det är strängt förbjudet. Kommunen kommer skicka brev till alla berörda fastigheter när VA-ledningar är klara för driftsättning. Varje olaglig och olovlig koppling kan orsaka skador i ledningar och pumpstationer.

VA-utbyggnad i Stora Bråta pågår just nu och beräknas vara klart i slutet av december 2020.

Förvaltningen har fått i uppdrag att bygga ut kommunens ledningar för vatten och spillvatten (VA) i Stora Bråta. Beslutet är en del i kommunens arbete med att säkerställa hållbara VA-lösningar.  

I samband med utbyggnad av VA-lösning förbereds också möjligheten för fastigheter att ansluta sig till fiber. Klicka här om ni är intresserade av fiber och vill anmäla ert intresse. 

Skogshyddevägen.JPG

Tidplan

Entreprenören NCC har startat arbetet med VA-utbyggnaden. Arbetet beräknas vara färdigställt runt årsskiftet 2020/2021.

Frågor?

Entreprenör NCC
Fredrik Lindström 070-398 4212            

Projektledare
Hamid Rezaie 0302-52 11 03                 

Byggledare
Bo Wiklund 073-232 99 10                                          
bo.wiklund@adwice.se

Lerums Energi
Peter Carlsson 0302-558 54