VA-utbyggnad i Stora Bråta

VA-utbyggnad i Stora Bråta pågår just nu och beräknas vara klart i slutet av december 2020.

Förvaltningen har fått i uppdrag att bygga ut kommunens ledningar för vatten och spillvatten (VA) i Stora Bråta. Beslutet är en del i kommunens arbete med att säkerställa hållbara VA-lösningar.  

I samband med utbyggnad av VA-lösning förbereds också möjligheten för fastigheter att ansluta sig till fiber. Klicka här om ni är intresserade av fiber och vill anmäla ert intresse. 

Utbyggnad i etapper

Från och med vecka 33 kommer schaktningsarbeten för VA på Skogshyddevägen att starta. Vi börjar vid nummer 24 längst bort mot pendelstationen. Arbetet kommer fortgå på Skogshyddevägen till och med slutet av februari 2020.

Skogshyddevägen.JPG

Information till berörda på Skogshyddevägen

Vecka 37 startar schaktningsarbeten som påbörjas på västra sidan av Skogshyddevägen. Under arbetet kommer du inte kunna köra bil här. Berörda fastighetsägare har blivit informerade om vart det finns en tillfällig parkering i området. Entreprenören NCC svarar på era frågor under byggtiden.

Tidplan

Entreprenören NCC har startat arbetet med VA-utbyggnaden. Arbetet beräknas vara färdigställt december 2020.

Frågor?

Entreprenör NCC
Fredrik Lindström 070-398 4212            

Projektledare
Hamid Rezaie 0302-52 11 03                 

Byggledare
Bo Wiklund 073-232 99 10                                          
bo.wiklund@adwice.se

Lerums Energi
Peter Carlsson 0302-558 54