Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

VA-utbyggnad i Torpadal

Lerums kommun planerar att bygga ut vatten- och spillvattenledningar i Torpadal. Området utpekas som högt prioriterat i styrdokumentet Lerums strategiska VA-planering.

Lerums kommun har i styrdokumentet "Lerums strategiska VA-planering" pekat ut Torpadal som ett högt prioriterat område att bygga ut vatten och spillvattenledningar i. Området ligger strategiskt bra och har under senare år exploaterats i allt högre grad. 

Behovet och den ökade exploateringen har medfört att Lerum kommun i investeringsbudgeten 2017 och 2018 tillsatt särskilda medel för utbyggnad av VA i området.  

Tidplan

VA-utbyggnaden beräknades starta hösten 2020 men är nu försenad på grund av att avtal med vägföreningen och andra berörda fastighetsägare inte är klara, ändring av projektering med hänsyn till vägföreningens önskemål och även problem med etableringsplats till entreprenören och materialupplag.

Så fort dessa hinder är klara kommer projektet att upphandlas och därefter tilldelas till vinnande entreprenör.

Vi uppskattar att vinnande entreprenör kommer att starta arbetet med VA under första kvartalet 2021.

Frågor?

Har du frågor kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se