Rondell vid korsningen Gråbovägen och Tollestorpsvägen

Lerums kommun ska bygga en rondell vid korsningen Gråbovägen och Tollestorpsvägen.

Lerums kommun arbetar med att bygga en ny rondell i Stenkullen. Aktuell korsning är mellan Gråbovägen och Tollestorpsvägen, se blå markering på kartan ovan. Investeringen görs för att kunna få en säkrare trafikmiljö för den ökade trafikmängden i Stenkullens industriområde.

Tidplan

Projekteringen är klar och planerad byggstart är under månadsskiftet maj / juni  2018. Arbetet beräknas vara färdigt i november 2018. Under delar av byggperioden kan framkomligheten vara begränsad och Lerums kommun ber om ursäkt för de eventuella problem som detta kan medföra. Vi uppmanar till försiktighet i trafiken vid byggarbetsplatsen.   

Lerums kommun har fått in synpunkter på rondellen och arbete pågår med de synpunkter och frågor som inkommit. Några synpunkter kommer att vara avhjälpta när arbetet med bland annat linjemåling, vägvisning och toppbeläggning är klart.    

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se.