Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Ny återvinningscentral i Stenkullen

Lerums kommun planerar att bygga en ny återvinningscentral i Stenkullens industriområde.

Bakgrund

Lerums kommun har i dagsläget en befintlig återvinningscentral i Hultet. Befintlig återvinningscentral är dåligt anpassad till den mängd avfall som produceras inom kommunen idag. För att bättre tillmötesgå kommuninvånarnas behov har Lerums kommun hittat ett område inom Stenkullens industriområde som lämplig för en ny återvinningscentral.

Den planerade återvinningscentralen

Återvinningscentralen planeras inom Stenkullens industriområde, se nedan karta. Markeringen på översiktskartan visar en möjlig plats för den nya återvinningscentralen. Syftet är att effektivisera avfallshanteringen och bidra till ett ökat kretsloppstänkande och en ökad återvinning i kommunen.

På den planerade återvinningscentralen kan alla som bor i kommunen kunna lämna sitt grovavfall, returavfall, trädgårdsavfall samt sitt farliga avfall. Avfallet sorteras och mellanlagras i olika containrar och behållare för att sedan transporteras vidare till olika behandlingsanläggningar.

Tidplan

Utredningsarbete pågår just nu. 

Frågor?

Har du frågor kring projektet är du välkommen att ringa Lerums kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller maila till kommun@lerum.se