Bohlins Torg

Lerums kommun ska tillsammans med medskapandegruppen Sjövik 2020 utforma Bohlins torg till en attraktiv mötesplats under 2019.

Medskapandegruppen Sjövik 2020 har tillsammans med Lerums kommun och en landskapsaktitekt tagit fram förslag på hur Bohlins Torg kan utformas för att bli en attraktiv mötesplats.

Under våren kostnadsberäknades framtaget förslag och prioriteringar mellan olika åtgärder behövde genomföras.

Fokus kommer ligga på befintligt torg, där en paviljong och en mindre lekyta ska iordningsställas. Torget kommer även få nya sittplatser, planteringar och förbättrad belysning.

Tidsplan

Byggstart kommer ske i november 2019. Projektet kommer i stort bli klart innan årsskiftet, men arbetet med belysning och planteringar kommer ske under 2020.

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta Komin på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se