Bohlins Torg

Lerums kommun ska tillsammans med medskapandegruppen Sjövik 2020 utforma Bohlins torg till en attraktiv mötesplats under 2019.

Medskapandegruppen Sjövik 2020 har tillsammans med Lerums kommun och en landskapsaktitekt tagit fram förslag på hur Bohlins Torg kan utformas för att bli en attraktiv mötesplats.

Under våren kostnadsberäknades framtaget förslag och prioriteringar mellan olika åtgärder behövde genomföras.

Fokus kommer ligga på befintligt torg, där en paviljong och en mindre lekyta ska iordningsställas. Torget kommer även få nya sittplatser, planteringar och förbättrad belysning.

Tidsplan

Stora delar av åtgärderna på torget genomfördes 2019. Det som kvarstår är att permanent sätta fast bänkar, plantera växter och finjustering av asfaltskant, detta kommer genomföras under april-maj 2020.

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta Komin på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se