Gång- och cykelbana Kvikullavägen

Trafikverket utreder möjligheterna till en gång- och cykelbana mellan Floda och Tollered.

Under våren 2018 påbörjade Trafikverket en utredning för att göra en gång- och cykelbana mellan Lilla Nääsmotet och Tolleredsmotet på del av den regionala vägen 1747, Kvikullavägen. Den tänkta sträckningen är mellan Gamla vägen och Olas sväng och den beräknas bli ca 2000 meter.  

En gång- och cykelbana är önskvärd för att säkerställa att cyklister och fotgängare kan röra sig trafiksäkert samt för att underlätta cykelpendling.

Projektet drivs av Trafikverket eftersom det är en regional väg.

Tidsplan

Trafikverket tittar just nu på hur projektet kan genomföras och till vilken kostnad. I dagsläget saknas finanisering för byggnationen av gång och cykelbanan. Det är därmed oklart när byggnationen kan starta. 

Frågor?

Har du frågor kring projektet hänvisas du till Trafikverkets kontaktcenter på telefon 0771-921 921 eller till deras mail trafikverket@trafikverket.se