VA-utbyggnad i Björboholm

Publiceringsdatum : 2013-10-21

Sektor Samhällsbyggnad bygger ut vatten- och spillvattenledningar i Björboholm. Utbyggnaden sker etappvis, se bifogad karta för etappindelning.

Etapp 1

Utbyggnad av kommunal VA pågår nu i västra delen av Björboholm, Etapp 1. Arbetet beräknas vara klart i oktober 2016. Entreprenör är NCC.

Upplysningar om projektet kan fås genom Malin Ljungdahl på Lerums kommun och Kjell Larsson på NCC, se kontaktuppgifter nedan.

 

Etapp 2

Projektering pågår och upphandling av entreprenör beräknas ske vintern 2016. I området finns ca 80 fastigheter och berörda fastighetsägare är informarade. Planerad byggstart är 2017.

Upplysningar om projektet lämnas av Malin Ljungdal på Lerums kommun, se kontaktuppgifter nedan.

 

Etapp 3

Enligt utbyggnadsplanen är planerad byggstart 2021. I detta område finns ca 50 fastigheter.

För dig som vill ha mer information om anslutning till kommunens VA-anläggning finns en broschyr att ladda ner, se länk nedan.

 

Upplysningar

Malin Ljungdahl, projektledare,
Projektenheten, Sektor Samhällsbyggnad
Telefon: 0302-52 14 69
malin.ljungdahl@lerum.se

Kjell Larsson, platschef,
NCC
Telefon: 0702-90 74 84
 kjell.larsson@ncc.se