Utbyggnad av Berghultsskolan

Berghultsskolan byggs ut för att klara den kapacitet som ett ökat elevunderlag kräver.

Berghultsskolan ska utökas på höjden till tre våningar och ges en utökad byggrätt i plan.

Sektor lärande planerar att utöka skolans kapacitet från nuvarande cirka 250 elever upp till maximalt cirka 500 elever. Utbyggnaden är tänkt att kunna genomföras etappvis med utgångspunkt i tillgängligt elevunderlag. En flexibel lokalanvändning över tid är viktig och därför måste skolan ha möjligheter att kunna organiseras med andra årskursindelningar jämfört med idag. Inom ramen för skolans utbyggnad ska även nya förskolelokaler skapas.

Tidsplan

Hus B är slutbesiktigat och överlämnat till verksamheten.  

Nu pågår det invändiga arbetet. Innerväggar reses och arbete med ventilation och el följer på det. Samtidigt pågår arbete på utsidan med montering av fasadskivor. Hus A2 och delar av den nya skolgården ska enligt plan vara klart till sommaren år 2017. Under hösten år 2017 görs de sista markarbeterna.

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer om projektet kan du kontakta projektledare Bertil Nordberg på telefon 0733-162615 eller via mail bertil.nordberg@lerum.se.