Utbyggnad av Berghultsskolan

Berghultsskolan byggs ut för att klara den kapacitet som ett ökat elevunderlag kräver.

Berghultsskolan ska utökas på höjden till tre våningar och ges en utökad byggrätt i plan.

Sektor lärande planerar att utöka skolans kapacitet från nuvarande cirka 250 elever upp till maximalt cirka 500 elever. Utbyggnaden är tänkt att kunna genomföras etappvis med utgångspunkt i tillgängligt elevunderlag. En flexibel lokalanvändning över tid är viktig och därför måste skolan ha möjligheter att kunna organiseras med andra årskursindelningar jämfört med idag. Inom ramen för skolans utbyggnad ska även nya förskolelokaler skapas.

Tidsplan

Hus B är slutbesiktigat och överlämnat till verksamheten.

Just nu pågår arbetet med stommen till Hus A2. Enligt planeringen ska det vara tätt hus till årsskiftet. Därefter påbörjas invändiga arbeten fram till sommaren då Hus A2 och delar av den nya skolgården ska vara klart. Under hösten 2017 görs de sista markarbeterna.

Upplysningar

Har du frågor kring projektet är du välkommen att kontakta projektledare Erik Seilinger på telefon 0302-52 11 99 eller via mail erik.seilinger@lerum.se