Byggstart för första etappen av Blå Torget

Den 12 september 2016 startade byggnationen av etapp 1 av det så kallade Blå Torget i Floda.

I denna första etapp av Blå Torget kommer byggnation att ske på den idag hårdgjorda ytan mellan Säveån och vårdcentralens lokaler. Den första etappen består av en multimöbel som ger flera sittmöjligheter samt bord, en gatzebo, pingisbord och planeteringar. Nuvarande markbeläggning skall tas bort och ersättas med ny. Se gärna skiss och karta nedan.

Fortsatt byggnation ut mot Säveån sker i en andra etapp eftersom det kräver en ändring av gällande detaljplan.

Tidplan

Byggnationen genomförs av PEAB Asfalt AB och kommer att pågå till och med månadsskiftet november/december 2016. Under byggnationen kommer framkomligheten på platsen att vara mycket begränsad. Lerums kommun ber om ursäkt för de eventuella svårigheter som detta medför.

Upplysningar

Ytterligare information lämnas av:

Rebecca Greek, projektledare, på telefon 0302-52 14 95 eller via e-post rebecca.greek@lerum.se