Bullerskydd på von Proschwitz väg

Sektor samhällsbyggnad har fått i uppdrag att bygga ett bullerskydd mellan E20 och von Proschwitz väg i Floda. Projektering pågår och byggstart planeras ske våren 2018.

Sektor Samhällsbyggnad har fått i uppdrag att bygga ett bullerskydd mellan E20 och von Proschwitz väg i Floda. Det ska vara ca 250 meter långt och minska buller från E20 för de boende på von Proschwitz väg.

Tidplan

Projektering pågår och byggstart planeras ske våren 2018.

Frågor?

Har du frågor kring projektet var vänlig kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefonnr 0302-52 10 00 eller via mail kommun@lerum.se