Bullerskydd på von Proschwitz väg

Sektor samhällsbyggnad har fått i uppdrag att bygga ett bullerskydd mellan E20 och von Proschwitz väg i Floda.

Bullerskyddet ska vara cirka 250 meter långt och minska buller från E20 för boende på von Proschwitz väg.

Tidplan

Projektering pågår och byggstart planeras ske under hösten 2018.

Frågor?

Har du frågor kring projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefonnummer 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se.