Gång-och cykelväg till Flodala IP

Under hösten 2016 byggde Lerums kommun en gång- och cykelväg från Höga bron till Flodala IP.

Det kommer inte att ske någon byggnation längs med Höga vägen (mellan Höga bron och Flodamotet). Gång och cykeltrafik hänvisas istället till Gamla Kyrkvägen. För att stärka kopplingen kommer en gång- och cykelväg att byggas bakom Floda möbler, som ansluter till Gamla kyrkvägen.

Tidplan

Projektet förväntas vara klart under våren 2017.

Upplysningar

Ytterligare information lämnas av:

Rebecca Greek, projektledare, telefon 0302-52 14 95 eller e-post rebecca.greek@lerum.se.