Gång-och cykelväg till Flodala IP

Under hösten 2016 avser Lerums kommun att bygga en gång- och cykelväg från Höga bron till Flodala IP.

Planerad byggstart för gång- och cykelvägen är i oktober månad 2016. Under byggnationen kan det vara begränsad framkomlighet på sträckan längs med Skallsjö prästväg. Projektet förväntas vara klart under december 2016.

Det kommer inte att ske någon byggnation längs med Höga vägen (mellan Höga bron och Flodamotet). Gång och cykeltrafik hänvisas istället till Gamla Kyrkvägen. För att stärka kopplingen kommer en gång- och cykelväg att byggas bakom Floda möbler, som ansluter till Gamla kyrkvägen.

Upplysningar

Ytterligare information lämnas av:

Rebecca Greek, projektledare, telefon 0302-52 14 95 eller e-post rebecca.greek@lerum.se.