Gång och cykelbana utmed Dovhjortsvägen

Kommunen planerar att bygga en gång- och cykelbana längs med en del av Dovhjortsvägen med start sommaren 2019.

Kommunen planerar att bygga en gång- och cykelbana längs med en del av Dovhjortsvägen, från gång- och cykeltunneln till Hästskovägen. I samband med byggnation kommer belysningen byta sida för att även ge belysning till gång och cykelbanan.

Tidplan

Planen är att byggnationen ska starta under sommaren 2019.

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se