Gång- och cykeltunnel vid Floda station

Elever från Alléskolan i Floda har målat tre graffitikonstverk i gång- och cykeltunneln vid Floda station. Konstverken ingår i kommunens pågående satsning att renovera tunneln.

Under 2017 tog elever från Alléskolan tillsammans med sin bildlärare fram graffittimålningar under temat "mångfald" och uppförde dessa i tunneln. Till sin hjälp hade de också konstnären Camilla Boström. Dessa verk har tillsammans med ny beslysning och ny asfalt förbättrat tunneln under 2018. 

 

Fortsatt renovering av tunneln

Nu ska resten av tunneln målas om under våren 2019. Naturligtvis kommer elevernas målningar som gjordes hösten 2017 att bevaras. Men de äldre målningarna kommer att målas över.

 

Bristande tillgänglighet

Det är många invånare som har kontaktat kommunen och påtalat att det för en del personer är väldigt svårt, i vissa fall omöjligt, att ta sig upp till perrongerna. Ansvaret för perrongerna och trapporna dit ligger hos Trafikverket. Lerums kommun har en pågående dialog med Trafikverket om den bristande tillgängligheten för att få till en lösning.

 

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via mail kommun@lerum.se