VA-utbyggnad i västra Oryd

Sektor samhällsbyggnad har fått i uppdrag att bygga ut vatten- och avloppsledningar i västra Oryd.

Tidplan  

Projektering pågår under våren 2017 och berörda fastighetsägare är informerade.

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se.