VA-utbyggnad i västra Oryd

Sektor samhällsbyggnad har fått i uppdrag att bygga ut vatten- och avloppsledningar i västra Oryd.

Sektor samhällsbyggnad har fått i uppdrag att bygga ut vatten och avloppsledningar i västra Oryd. 

Tidplan  

Projektering pågår under våren 2017 och berörda fastighetsägare är informerade.

Frågor?

Har du frågor kring projektet är du välkommen att kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via mail kommun@lerum.se