Nytt stall och nya lokaler byggs på Gråbo Ridskola

Sektor samhällsbyggnad har fått i uppdrag att bygga nytt stall och nya administrativa lokaler på Gråbo Ridskola.

Nytt stall och administrativa lokaler på Gråbo Ridskola

Sektor samhällsbyggnad har fått i uppdrag av Sektor lärande tillsammans med Sektor stöd och omsorg att uppföra en ny administrativ byggnad, ett nytt stall samt en loge på Gråbo Ridskola, Monvägen 1, Gråbo.

Den administrativa byggnaden ska innehålla kontor och utbildningslokaler för både ridskolans verksamhet samt stöd och omsorgs verksamhet. Stallet kommer innehålla 14 st boxplatser inkl. spolplats samt logen kommer innehålla plats för foder och förråd.

Under byggnationen kommer verksamheten kunna fortgå som vanligt.

Tidplan

Arbetet har påbörjats och färdigställande av den administrativa byggnaden och stallet planeras till april 2016 och logen till augusti samma år.

Upplysningar

Ytterligare information lämnas av:

Kommunens projektledare Magnus Elsilä, telefon 0302-52 11 35 eller e-post magnus.elsila@lerum.se

Totalentreprenör NOVAB Peter Larm, telefon 0506-160 95, mobil 070-682 82 06 eller e-post peter.larm@novab.se

För mer information, se länkarna nedan.